MMA Finland Oy

cage@mmafinland.fi

Toimitusjohtaja / CEO

One Silvera


Matchmaker

Jukka Paananen

LASKUTUSTIEDOT

Laskulta vaadittavat tunnisteet ovat laskun lähettäjän nimi ja y-tunnus, laskun päiväys ja selite, laskunumero, laskun summa, ja eräpäivä.

VERKKOLASKUT

Verkkolaskuosoite (OVT-Tunnus): 003723073130

Välittäjän tunnus: 003708599126

Välittäjä/Operaattori: Liaison Technologies Oy

SÄHKÖPOSTILASKUT

Laskun voi lähettää sähköpostin liitteenä PDF-muodossa alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Kuhunkin sähköpostiviestiin voi liittää vain yhden laskun.

fennoa.FI.P.112597-0@docinbound.com 

PAPERILASKUT

Paperisen laskun voi lähettää postitse osoitteella:

MMA Finland Oy

PL 51847

01051 LASKUT

Myös paperilaskun vastaanottajaksi on kirjattava yllä oleva osoite. Yllä olevaan osoitteeseen saa lähettää ainoastaan laskuja.